Romanya Kadın Mağaracılık Okulu 2-9 Eylül 2011

Okul, 2-9 Eylül tarihlerinde Romanya – Roşia’dagerçekleşti. TSA1 ve TSA2 (TechnicSpeleoAlpinism), olmak üzere iki seviyede eğitim verildi. TSA1 temel ip teknikleri ve ipten adam alma tekniklerini içerirken, TSA2’ye sınavla kabul edilen katılımcılar temel döşeme bilgisi edindiler.

Sabah 9’dan akşam 7’ye, teorik ve pratik bölümler içeren yoğun bir programla çalıştık. Teorik dersler malzeme bilgisi, Fransız federasyon yapısı, Romen federasyon yapısı, Romen acil durum organizasyon yapısı, mağara arkeolojisi, harita çizimi ve mağarada temel ilk yardım konularındaydı.

Pratik eğitim, bölgedeki falezlerde ve mağaralarda verildi. İkinci seviye için falezde geçen ilk günler öğrenme süreciyken mağarada geçen son iki gün sertifikayı hak etme sınavıydı.

Okul sonunda Avrupa federasyonu ve Fransız federasyonun da geçerliliğini kabul ettiği bir sertifika aldık. Seviye birler mağaraya girebilme yetisi kazandılar. Seviye ikiler ise seviye birlerden oluşan bir gruba mağarada liderlik etme yetkisi kazandılar ve kurtarma operasyonlarında görev alma sorumluluğu omuzlarına yüklendi.

Bir daha olsa bir daha giderim, gelecek sene için herkese tavsiye ederim. Etkinliğin web sitesi: rosia2011.wordpress.com

Seda Erdural