Mağara Bilimi

Mağara bilimi ya da diğer adıyla speleoloji; jeoloji, arkeoloji, biyoloji ve kimya gibi bir çok farklı disiplinle iç içe geçmiş olup, mağaraların araştırılması, bilimsel çalışmalarda kullanılması ve mağara verilerinin değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu mağaralar olduğunda her bir mağara için oluşum sürecinin kendine özgü bir çok etmenin birleşimiyle gerçekleşmesi, her mağaranın eşsiz bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Mağaraların bu kadar eşsiz ve yeryüzüyle bağlantılarının göreceli olarak çok az olması onları bilimsel çalışmalar için çok önemli bir konuma getirmektedir. Ancak hala yeterli bilimsel çalışma hem Dünya’da hem de Türkiye’de yapılmamış ve yapılmamaktadır. Bunun nedenleri mağaraların koşulların zor olması ve hala keşfedilmemiş birçok mağara bulunması olarak sıralanabilir. Mağaralardaki zor koşullara (yetersiz ışık, yetersiz besin, yüksek nem ve sıcaklığın azlığı) adapte olmayı başarmış mikroorganizmalar ise mağaraların derinliklerinde keşfedilmeyi beklemektedir.

Bilimsel çalışmalara yardımcı olması adına mağara keşiflerinin yapılması ve yapılan bu keşiflerden elde edilen verilerin (ölçüm, gözlem, örnek almak, harita) ise sistematik bir şekilde arşivlenmesi çok önemli ve gereklidir. Bu veriler daha sonradan yapılacak bilimsel çalışmalar için yardımcı olmaktadır ve daha fazla bilimsel çalışma yapılabilmesine olanak sağlayabilmektedir. İTÜMAK, ağırlıklı olarak mağaraların keşfedilmesi, verilerin sistematik bir biçimde toplanıp yayınlanmasını amaçlamakta; gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara ufak da olsa bir katkı sağlamayı hedeflenmektedir.