Single Rope Technique

Mağaraların içerisinde yatay pasajlar olduğu gibi dikey pasajlar da yer alır. Bu dikey bölümlerde ilerleyebilmek için çeşitli ekipmanların ve iplerin kullanılması gerekmektedir. Tek İp Tekniği (Single Rope Technique (SRT)) olarak adlandırdığımız basitçe ip üzerinde iniş ve çıkışı kapsayan çeşitli manevraların kullanıldığı bir tekniktir. 
Kulübümüzde SRT eğitimleri, eğitmenler tarafından birebir olarak verilmektedir. Mağaracılık bir takım sporu olduğu için karşılıklı güvene, birlik ve beraberliğe dayalıdır. Eğitimlerimizde de bu ilkeyi temel olarak aldığımızdan tek ip tekniği de dahil olmak üzere mağaraya girmek için gerekli olan tüm eğitimler gönüllülük esaslıdır.